Ceny na vyžádání

Úřední tabule

Ze zákona číslo 369/1990 Sb. z. O obecním zřízení v platném znění, zákona číslo 106/1999 Sb.z. O svobodném přístupu k informacím a platném znění i ze zákona číslo 71/1967 Sb.z. O správném řízení v platném znění a z dalších zákonů vyplývá povinnost vlastnit úřední tabule. Námi vyráběné úřední tabule jsou z eloxovaného hliníku, skla a pozinkovaného plechu, mají dlouhou životnost, vyžadují minimální údržbu (pouze čištění z důvodu vandalismu), nerezavějí, nevyžadují aplikaci nového nátěru drahými barvami, lehce se obsluhují. Zabezpečujeme operativní záruční i pozáruční servis. Jelikož jsme přímými výrobci, jsme schopni garantovat slušnou cenu a součinnost v případě problémů. Neexistence úředních tabulí může úřadu způsobit milionové škody a letité soudní spory.
Je lepší je mít a nejlépe od nás!
K dnešnímu dni tabule od nás spokojeně využívá více než 400 českých a slovenských měst a obcí.

Fotografie realizácií