Ceny na vyžádání

Poslanecké tabule

Je povinností a slušností každého poslance komunikovat se svými voliči nejen před volbami, ale i po volbách. K tomu slouží poslanecké informační tabule, prostřednictvím kterých poslanci poskytuji informace svým voličům. Tabuli lze doplnit dopisovou schránkou, tím se vytvoří významné komunikační místo, které může rozhodujícím způsobem ovlyvnit výsledné hodnocení poslance voličmi i výsledek v dalších volbách.

Fotografie realizácií