Ceny na vyžádání

Orientační informační systém

Systém označuje náměstí, ulice, čísla popisné atp. Informační cedulky se umístňují na zdech domů, samostatných sloupcích, plotech, sloupech veřejného osvětlení. Značení je povinné, vymezené zákonem pro všechny města a obce. Bez systému je město/obec nefunkčním jak pro místní obyvatelé, organizace i pro turisty.